Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


Jog single self supporting

  

ident 00141
art. 5-384-480

Сухомонтиран вграден елемент »JOG« - S.V. вграден на височина 1150mm. Предназначен за инсталиране пристенно за преграждащи стени като самостоятелно поддържащ елемент , или като самостоятелно поддържащ се елемент между отделни стени Използва се за инсталиране в тоалетни стенни керамики. Елементът е винаги фиксиран към пода.


 • фабрични поддържащи рамки покрити със син лак с широчина от 200 mm
 • Тоалетни казанчета DUO с двустепенно плакнене.
 • *големи количества: 6 или 9 l, фабрично допустима настройка 9 l
 • *малки количества: 3 или 4.5 l
 • влажно инсталиране със стирофомови подложки в тоалетното казанче
 • две конзоли за инсталиране в пода, пригодени за височина (0 – 240 mm)
 • две подпори с гайки M12 за фиксиране на тоалетната с дистанция между осите 180 или 230mm
 • предварително монтиран ъглов винкел 1/2'' от дясната страна на капака
 • вградена защита за водосточната кутия
 • фабрично стенно инсталиран PE балансиращ вентил ø 90/ ø 100 with gaskets
 • фиксиращ материал
 • без тоалетни чинии
 • фабрично допустим капацитет на тоалетното казанче 9 l и може само да бъде регулиран с балансиращия вентил за количества от 9 или 6 ls. По-малките количества не се променят.
 • пълнещия вентил трябва да остане на фабрично установените настройки!