Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


Елементи за перални машини

ident 00132
art. 5-384-461

Сухо монтиран елемент за миални машини 500, вграден на височина 1150 mm. Предназначен за инсталиране в монтажни стени или като независим елемент за пристенно инсталиране за сух монтаж и за универсални масивни инсталации със стенно инсталиране.


  • поддържаща рамка покрита със син лак
  • два конзолни крака за инсталиране към съществуващия под пригодени за височина (0 – 240 mm)
  • два поддържащи крака за фиксиране към стена пригодени за дълбочина (0 – 70 mm)
  • предварително монтиран ъглов вентил »1/2''« от дясната страна на галванизираните лостове
  • дълбоко вграден сифон за миалната машина (art: 5-223-100, ident 49572), не е инсталиран предварително или в картонена опаковка
  • фиксиращи материали