Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


За канали

wide
ident 00130
art. 5-384-430

narrow
ident 00120
art. 5-384-420

Сухо монтирани вградени елементи за водосточна кутия 350( широчина 350мм) и вододосточна кутия 500 (широчина 500мм),вграждаща височина 1150мм.Предназначени за инсталирани в монтажни стени или като независими елементи за пристенни инсталация за сух монтаж или за универсални масивни инсталации за стена.


  • поддържаща лакирана рамка
  • два конзолни поддържащи крака за инсталиране към поддържащия под пригодени на височина (0 – 240 mm)
  • два поддържащи крака за фиксиране към стената пригодени за дълбочина (0 – 70 mm)
  • фиксиращи материали