Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


За мивка

елементи за мивка

ident 12590
art. 5-384-100

Сухо монтиранят елемент за мивка със свободно стояща арматура е вграден на височина 1150mm. Предназначен е за инсталиране към монтажните стени или като независим елемент за пристенна инсталация в сух монтаж и за универсални масивни инсталации със стенно инсталиране.


  • поддържаща рамка покрита със син лак
  • галванизирани поддържасщи крака за фиксиране към стената пригодени за височина 0 – 2400mm
  • галванизирани поддържащи рамки за пристенно инсталиране пригодени за дълбочина 150 - 220mm
  • два лоста с нарез, гайки M10 за фиксиране на мивката с осова дистанция 160 - 390mm
  • PE поддържащи ъглови винкели Ø50mm
  • гумен уплътнител за сифон Ø32mm
  • фиксиращи материали