Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


За опора, полица, миещи стени

широк
ident 00110
art. 5-384-410

тесен
ident 00090
art. 5-384-400

Сухо монтирани вградени елементи SME дървено табло 350 (широчина 350 mm) и SME дървено табло 500 (широчина 500 mm), вградени на височина 1150 mm. Предназначени за инсталиране към монтажните стени или като независми елементи за пристенно инсталиране за сух монтаж и за универсални масивни инсталации със стенно инсталиране.Предназначени са за фиксиране към приддържащи и отделени стени между писоарите.


  • поддържаща лакирана рамка
  • предварително монтиран водоустойчиво дървено табло (SME 350 (285 x 500 mm)), (SME 500 (435 x 500 mm))
  • два конзолни поддържащи крака за инсталиране към поддържащия под пригодени на височина (0 – 240 mm)
  • два поддържащи крака за фиксиране към стената пригодени за дълбочина (0 – 70 mm)
  • фиксиращи материали