Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


Електронен сет Halite

Каталожен №: 201498

електронен сензор за инсталиране заедно със сухомонтирана структура за писоар. 

Дава възможност за безконтактно (сензорно) активиране на почистващия механизъм.

име Halite
ident 201498
art. 5-384-720


Електронен сензор подходящ за инсталиране заедно с вградена сухомонтирана структура за писоар, най-новото и най-усъваршенстваното поколение сензорни почистващи системи на LIV. Дава възможност за безконтактно (сензорно)активиране на почистващия механизм. Удобен за инсталиране в обществени тоалетни, изложени на вандализъм.


мощност: 24V AC stand-by cca. 1VA активиране до cca. 5VA

вграден трансформатор 230V или батерии 9V

налягане: 0,5 - 10 bar

материал: INOX

Електронен сензор Halite върху сухо монтирана структура за вграждане за писоар