Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


Тръби за високо инсталиране на тоалетни казанчета

name Тръби за високо инсталиране на тоалетни казанчета

ident 196911
art. 5-284-310