Шумен 9700, бул. "Преслав" №83


0888 626 935; stdimpex@stdimpex.com


JOG за окачени тоалетни чинии

Закрити тоалетни казанчета за окачена тоалетна чиния , с предно активиране

  

ident 15612
art. 5-380-300

Предварително изработен вграден елемент за вградени в стената тоалетни казанчета, предно активиране, тоалетно казанче дълбочина 120mm, височина на инсталиране 1055mm. Предназначено за вградена в стената или пристенна масивна инсталация . Тоалетното казанче може да бъде изградено в рамките на мимимум 20 мм до максимум 80 мм от дълбочината му .


 • галванизиран метал, U профил
 • Тоалетно казанче - DUO с двустепенно плакнене
 • голямо количество: 6 или 9 l, фабрична настройка по подразбиране 9 l
 • малко количество: 3 – 4.5 l
 • влажно инсталиране със styrofoam подложка инсталирана в тоалетното казанче
 • две нишкови вилки с M 12 гайки за фиксиране тоалетната с разстояние на осите от 180 or 230 mm
 • вградена протекция на кутията на водостока
 • разширение Ø 45/40 Ч 190 mm и отточни маркучи Ø 90 Ч 165 mm
 • Ø 90 mm задържащи втулки
 • фиксиращи материали
 • ъглов вентил 1/2'' от дясната страна с капак
 • бутони
 • фабрична настройка по подразбиране за казанчето е 9 l и се променя само с регулиране на освобождажащия вентил за голями количества 6 или 9l, малки количества 3-4,5l не се регулират .
 • пълнещия вентил трябва да остане с фабричните настройки по подразбиране!